İPUCU.de - para

Para Kurumları

Almanya’da para yönetimi, işletmesi ve dağıtımı komple bankalar üzerinden olur. Yasal desteklerle (misal; şirketin işçisine maaş ödemesi banka havale ile mecburi tutulur) etkinleşmiş sektör, bugün çok değişik hizmetlerle müşteri karşısına çıkmaktadır. Sitemizde en popüler ürünleri internetten online sunan para işletmelerini tanıtıyoruz.

Bankacılık

İstediğiniz zaman para işleminizi yapabiliyorsunuz. Evinizden direkt olarak banka hesabınıza internet üzeri bağlantı kuruyorsunuz. Online-Banking sisteminde tüm işlemleri takip etme imkânına sahipsiniz. Havale işlemleri yapabilir, vâdelere yayılmış ödemelerin belilenmesini ayarlayabilirsiniz. Bir çok banka bu hizmeti bedava olarak sunuyor. İlave olarak faizleri ya da kredi kartınıda bedava olarak hizmete sunuyorlar.

Yatırım

Para yatırımlarını güvenlik metodu üzerine ve kâr amacı üzerine hazırlanmış sistemler olarak iki bakımdan ele alabiliriz. Tabiki ikisinin bir arada bulundurulduğu karışık formüllerde üretilmiştir. Güvenlik metodu üzerine hazırlanmış yatırımlarda paranın değeri ön plana çıkarılmıştır. Bununla birlikte kâr getirisi azdır ama garantidir. Burada vadeli ve vadesiz yatırım alternatifleri vardır.

Kredi Kartı

Kredi kartı yaşamın bir parçası haline gelmiş konumdadır. Ödemeler, internet üzeri alışverişler, özel ve ticari hayatta bir önem arzetmektedir. Avrupanın her yerinden para transferi tamamen kolay bir hale gelmiş durumda. Kullanımı popüler olan kredi kartlar; MasterCard, Visa, Diners ve American Express olarak sıralayabiliriz. Bir çok kredi kurumu kredi kartların kullanımını bedava sunuluyor.

Kredi

Hayatlarında ilk defa kredi kullanma durumunda kalan tüketiciler, piyasada bulunan kredi kurumlarıyla bir bilgi karmaşasıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Kredi alarak istekleri yerine getirme ve krediyi tekrar düzenli ve uygun bir şekilde ödeme giderek yaygınlaşmakta. Bu durumu internet dahada hızlandırmış ve kolay hale getirmiştir. Tüketici için bireysel, serbest meslek sahibleri için ticari ve konut kredisi tanıtıyoruz.

Schufa‘sız Finanz

Böyle bir kredi özel istekleri yerine getirmede, tatil planlarını yapmada, evinizi restore etmede ve mobilya yenilemede kullanıma duyulan ihtiyaç kadar arzedilen bir finans türüdür. Yakın zamanda yeni bir arabaya sahip olma veya ev sahibi olma durumu mevcud ise bilgilerin kaydedildiği Schufa´sız kredi her zaman avantaj oluşturur. Hem hayalleriniz gerçekleşmiş olur, hemde Schufa kaydı derdiniz olmaz.

Para Kıyaslama

Bizim yaptığımız kıyaslama piyasada bulunan satıcılar tarafından sunulan hizmetler arası ön plana çıkan kurumları hizmet kapasiteleriyle beraber tanıtmaktır. Tanıtımı yapılan para kurumların dikkat çeken yönleri, hızlı ve müşteriyi tatmin edecek servisleri baz alınmıştır. Tabiki kurumlara gerekli sorularda sorulup bilgi alınabilir. Tanıtımı yapılan sunucuya tıklayarak bilgi ve hemen anlaşma konusunda ulaşabilirsiniz.

Almanya’da Para Sektörü

Küçük alışverişlerden hariç Almanya’da genel para işlemleri gayri nakdi, yani hesaptan hesaba transfer yolu ile yapılmaktadır. Almanya’da para sistemi üç sütun üzere kurulmuştur. Bunlar:

  • Özel bankalar (Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, Direktbanken)
  • Kamusal kredi kuruluşları (Sparkassen, Landesbanken, Dekabank)
  • Kooperatifçilik bankaları (Volks- und Raiffeisenbanken)

Ürün fiyatları internetten (online) çok daha ucuz olduğundan, ilk baştan rekabetli kalabilmek için para kurumları genelde özel sektörün büyük kurumların yan şirketleri olarak piyasada görülüyorlar. Avantajı, genelde kendisini ispatlamış para kurumları ürün sunmaktadır, fakat daha ucuz fiyatlar ile. Bankalar bu zamanda para işlemlerinin yanı sıra diğer branjların ürünlerini müşterilere sunmaya başladılar. Başta gelenler: sigorta tarifeleri ve leasing gibi konularada değiniliyor.

Para Yatırım

Para yatırımı bireysel anlamda ele alındığında yatırımın amacı sermaye oluşturma sebebiyle yapılır ve finans yatırım kavramı kullanılır. Her yatırımın amacı değer artışıdır veya en azından yatırımın reel değerini, yani paranın enflasyon sonucunda değer kayıbını indirgemektedir. Ekonomik açıdan finansal yatırım gerçekleştirmek için tasarruf gerekir. Piyasada mevcut olan yatırım ürünlerine yatırım aracı denir.

Para Yatırım Ana Hedefleri

Her finans yatırımı yüksek emniyet, yüksek getiri ve yüksek nakitlik çerçevesinde gerçekleşir. Yatırımın yüksek emniyet şartıyla yapılması, yatırılan paranın kaybedilmesinin değer esnekliği ve ihtimalini düşürmek anlamını taşır. Yatırımcının yüksek getiri arzusu yatırılan paranın belli bir zaman içerisinde değer kazanmış bir hasılat isteğinden ibarettir. Son olarak yüksek nakitlik ilkesi yatırım aracının kısa zamanda paraya çevirme özelliğini öne sürer.

Bu finansal hedefler birbirleriyle çelişkili olduğu için, yani hedeflerin aynı zamanda gerçekleşemeyeceği için finansal yatırımın sihirli üçgeni diye adlandırılır. Bireysel yatırımcı açısından ana hedef olan ve bu amaçla yatırımların gerçekleşmesi yatırım aracıyla elde edinmek istenen getiri vergi sonrası getiri merkezi hedeftir.

Piyasada Mevcut Yatırım Araçları

Almanya finans piyasasında mevcut olan finans yatırım araçları:

Vadesiz Mevduat (Sichteinlagen)

Vadesiz mevduat kredi işlemlerinde vadesiz veya ihbar süresiz banka mevduatı veya vadesi ve ihbar süresi bir ay altında olarak tanımlanıyor. Vadesiz mevduatların özelliği yatırılan paranın her zaman çekme imkânı, yani günlük muaccel olması veya gayri nakdi ödemelerde sebepsiz kullanma hakkından ibaret olmasıdır. Banka hesabındaki mevduat bu tür vadesiz mevduatlarının en yaygınıdır. Genelde çok düşük veya faizsiz olan vadesiz mevduatlar yatırım aracı olarak kullanılmamaktadır.

İhbarsız Mevduat (Tagesgeld)

Faizli para yatırımı olarak bilinen ihbarsız mevduatın alameti yatırılan paranın günlük çekme ve ihbar önelsiz hususiyetinden ibarettir. İhbarsız mevduatların faizleri ise sabit değildir. Faizler bu yatırım aracının bankalar tarafından piyasada veya merkez bankası politikasına göre belirlenen faizlere yönelik belirlenir. İhbarsız mevduat hesabın bir diğer özelliği ise nakdi ödemeler için kullanılamamasıdır. Yani havale ve alacak kayıtlar işlemleri bu hesabın üzerinden yapılamaz.

Vadeli Mevduat (Termingeld)

Vadeli mevduat kısa veya orta vadeli para yatırım aracıdır. Bu tür yatırımların özelliği ise vadesi veya ihbar öneli en az bir ay olması. Müşteri ve banka arasındaki anlaşmaya göre vadeli mevduatlarda kesin vadeli mevduat (Festgeld) ve ihbarlı mevduat (Kündigungsgeld) çeşitleri öngörülebilinir. Kesin vadeli mevduatlarda (Festgeld) banka ile müşteri arasında sabit vade anlaşması gerekiyor ve bu anlaşmanın sonunda paranın vade bitimi belirleniyor. Vade bitiminde kesin vadeli mevduatın vadesiz mevduat olarak veya repor etme imkânı bulunur. Rapor edildiğinde piyasada mevduat olan faiz ile gercekleşir. İhbarlı mevduatta banka ile müşteri arasında feshi ihbar süresi üzerinde bir anlaşmaya varılır. Müşterinin para çekmesi ilk olarak mukavelenin feshi edilmesi ve yatırılan paranın feshi ihbar süresinin vade bitimini beklenilmesini gerektiriyor. Faiz alacak dekontu bu iki çesit vadeli mevduatlarda para yatırımın vade bitim gününde gerçekleşir.

Tasarruf Mevduatı (Sparbuch/Sparbriefe)

Tasarruf mevduatı süresiz para yatırım aracı olarak banka tarafından müşteriye evrak teslimi ile, para ödeme işlemlerine uygun olmaması, feshi ihbar süresi en az üç ay olup, vadesiz şartıyla tanımlanır. Faiz alacak dekontu genellikle sene sonu, yani yılda bir defa veya hesap kapatıldığında gerçekleşir.

Hazine Bonoso (Bundesschatzbriefe)

Hazine bonoları devlet tarafından verilen sabit faizli menkul kıymetler olarak tanımlanır ve borsa dışında işlem görür. Hazine bonoların faizi vadeye göre belirlenir. Uzun vadeli bonoların faizi kısa vadeli bonolardan yüksekdir. Devlet tarafından halka iki çeşit hazine bonoları arz edilir:

  • Typ A
    Typ A denilen hazine bonolarının özelliği vadenin 6 yıl olması ve faizin her vade yılın sonunda ödenmesi.
  • Typ B
    Typ B hazine bonoları ise 7 yıl vadeli olması ve faizin vade sonunda yatırılan parayla birlikte geri ödenmesi.

Sabit Faizli Menkul Kıymetler (Festverzinsliche Wertpapiere)

Uzun vadeli para yatırım aracı olan sabit faizli menkul kıymetler tabiri her çeşit faiz barındıran menkul kıymetler örneğin tahvil bono, rehinli borç senedi için kullanılır. Sabit faizli menkul kıymetlerin özellileri ise borçlar hukukuna dayalı olan evrak içinde bulunan vadeli faizin ödenmesi ve borçlanma senedin itfası.

Rehinli Borç Senetleri (Pfandbriefe)

Tahvil olarak geçerli olan rehinli borç senedi hususi bankalar tarafından finansman gereğiyle piyasaya sunulmaktadır. Rehinli borç senedin özelliğe ise bankaların kredibilitesi ve bankanın aciz halinde yatırımcının karşılayıcı teminati olması. Bu karşılayıcı teminatlar örneğin ipotekli rehin senedinin banka tarafından alacakları ve gayrimenkul rehin haklarından oluşur.

Hisse Senetleri (Aktien)

Hisse senedi menkul kıymet yoluyla bir şirketin ana sermayesine pay garantisini öngörür. Almanya`da şirketler hukuku anonim şirketlerin bu tür hisse üzeri finansman etmesini belirler ve ana sermayesinin hisselere bölünmesi gerekçe olarak tanımlar. Hisse senetleri genel olarak menkul kıymetler borsası üzerinde alış ve satış yapılır. Hisse senedin getiri kaynağı ise şirket tarafından ödenen temettüden (kar payından) ve şirketin hisseleri borsada işlem görüyorsa, kur farkı kârından oluşuyor.

Konuya İlgin Bağlantılar

İPUCU.de sitesinde finans üzerine dört kategoriyi ele aldık:

Bize Ulaşın

Arzettiğiniz başka bölümler var ise lütfen bize yazın.