İPUCU.de - para

Online Bankacılık

İnternet üzeri sunulan online bankacılık giderek popülaritesini arttırmakta ve güvenilir bir konuma gelmektedir. Zaman açısından kullanıcıların çok avantajlı ve kısa yönden işlemlerini tamamlama imkânı sunan sistem artık piyasada kendini kabul ettirmiş duruma doğru yönelmiştir. Banka işlemleri bankaların hazırlamış oldukları özel şifreli kodlarla internet üzerinden yapılıyor.

Cari Hesap

Bir çok banka kurumu artık bedava cari hesap (kostenlose Girokonten) hizmetini müşterilerine sunmaktadırlar. Bu hizmet, hesabın sürekli aktif olmasını veya internet üzeri kullanılmasını gerektiriyor. Herhangi bir şahsın cari hesap açtırmada hüvviyet şahsının ispatlanması banka kurumu tarafından zorunlu ve mecburi konumdadır. Kimlik ispatında geçerli nüfus cüzdanı ya da seyahat pasaportunun ilgili banka kuruluşuna sunulması gerekmektedir. Bu ispat durumu Alman posta kuruluşunun posta yoluyla hüvviyet belirlenmesi (Postident-Verfahren) ilede kolay olarak yapılabilmektedir.

Banka Hesabı

Cari mevduat hesabı bir banka hesabı olup oluşacak gayri nakdi işlemlerin hesaptan hesaba yapılmasıdır. Banka hesaplar kredi kuruluşlarının müşterilerine giderek artan parasız alışverişlerin kolaylığı üzerine birçok avantajları sunduğu bir ödeme konumuna gelmiştir. Hesap kullanıcısı banka hesabından para alma, hesaba nakit işlem yapma, havale etme, gayri nakdi borç kaydı (Lastschriften), düzenli olarak aylık ödeme durumunu (Daueraufträge) kolaylıkla yapabilir. Bankalar, hesabı kullanacak şahsın itibar kontrolunu yaptıktan sonra oluşabilcek ödeme koşullarının zorluğunda ferdi ihtiyaç kredisine karar verirler.

Almanya’da Bankacılık

Almanya`da banka sistemi iş bankalarından ( kredi müesseleri ) ve merkez bankasından oluşuyor. Bu sistemin içinde merkez bankasının görevi egemensel işlevden ibarettir ve iş bankalarından bu konuda farklıdır. Ulusal ekonominin içinde para politikasına üstlenen, hedefi genel fiyat düzey sabiti olan ve piyasaya cari para sürme meşruluğu olan kurumdur. İş bankaların ödeme güçlüğünü son olarak ayakta tutan merkez bankası, “bankaların bankası” olarak tanımlanır. İş bankaları kazanca dayalı müesselerden oluşuyor. İşlemlerin içinde parayla ilgili çok çeşitli hizmetler bulunur. Bu faaliyetlerin arasında önemli fonksiyonları özel müşterilerden ve şirketlerden mevduat alıp piyasaya kredi vermek ve nakdi transferler işlemleri görmektir. Kredi işleri yasasına (Kreditwesengesetz) göre belirli banka işlemleri öngörülüyor. Bunların içinde mevduat, kredi, iskonto, finans komisyon, depo, yatırım, garanti, cari hesap, emisyon ve elektronik para işlemleri bulunuyor.

Banka Grupları

Federal Almanya`da banka sıklığı diğer ülkelerden yüksektir. Merkez Bankasının Ağustos 2009 verilerine göre Almanya’da işlem gören toplam banka sayısı 1962. Büyüklük açısından bankalar arasında farklılık vardır. Az sayıda büyük, uluslararası faaliyette bulunan bankalar karşısında, büyük sayıda orta ve küçük boylu bankalar bulunuyor. Bankalar arasında farklılıklar hukuksal yapıdan ibarettir. Hukuksal yapı açısından bazı bankaların hususi hukuk, bazıları kamusal hukuk ve kooperatif şeklinde örgütleniyor. Bankalar:

  • Genel bankalar
  • Hususi bankalar

olarak ikiye ayrılır. Bu ayrılım bankaların faaliyet alanına göre yapılır.

Genel Bankalar (Universalbanken)

Genel bankalar kredi, tasarruf/eyalet ve kooperatif bankalardan oluşuyor. Almanya`nın banka sistemi büyük hususda genel banka prensibidir. Genel bankalar çok sayıda banka hizmetleri sunmaktadır. Hususi bankalardan önemli farkı risk dengelemesi daha iyi yapması.

Kredi Bankalar (Kreditbanken)

Kredi bankaları büyük bankalardan (çok şubeli bankalar), bölgesel bankalardan, diğer bankalardan ve yabancı bankaların Almanya`da bulunan şubelerinden oluşuyor. Bunun içine internet veya telefon üzerinden işlem yapan bankaları (Direktbanken) saymak mümkündür.

Tasarruf ve Eyalet Bankalar (Sparkassen/Landesbanken)

Tasarruf bankaları genelde kamusal hukuk bankalarıdır, yani belediye`ye bağlı olan kurumlardır. Hususi hukuk çerçevesinde bulunan tasarruf bankalarıda piyasada faaliyet göstermektedir, ama bunların sayısı düşüktür. Belediyelerin insiyatifleriyle bölge ekonomisinin kalkınmasına yardım anlamında kurulan tasarruf bankaları zamanla genel banka şeklini almıştır ve çok kapsamlı banka hizmetleri sunmaktadır. Tasarruf bankaların iş ağırlı genelde tasarruf mevduatı alıp orta ve uzun vadeli kredi vermesinden oluşuyor. Tasarruf bankaların önemli bir özelliği olan eyaletlerin tasarruf bankalar kanunun içinde bulunan bölgesel prensibidir. Bu prensip tasarruf bankaların iş faaliyetlerini sadece kendi bölgelerinde sürdürmesini öngörür.

Kooperatif Bankalar (Genossenschaftsbanken)

Tarım ve esnafa ağırlıklı faaliyetlere sahip olan Kooperatif bankaları genelde küçük ve orta boy şirketlerin bankalarıdır. Kooperatif bankaları Volks- und Raiffeisenbanken olarak Almanya`da işlem görür.

Hususi Bankalar (Spezialbanken)

Hususi Bankalar Almanya`da ipotek bankalara, yapı tasarruf sandikaları ve devletten/eyaletten özel görevlerle vazifelendirilmiş bankalardan oluşuyor.

İpotek Bankalar (Realkreditinstitute)

İpotek bankaları genelde uzun vadeli krediler sağlıyor. Bu kredilerin faaliyet alanı ise emlak ve kamu proje finansmanıdır. Kendi finansmanlığını genelde bono piyasası üzerine sağlayan büyük ipotek bankaları ise örneğin Eurohypo AG, Deutsche Schiffsbank AG ve Münchener Hypothekenbank eG bankalarıdır.

Yapi Tasarruf Sandikları (Bausparkassen)

Yapı tasarruf sendikları bireysel yapı tasarruf sözleşme üzerine para toplayarak yapı tasarruf yapan bireylere belirli zaman aşamasından sonra kredi veren kurumlardır. Almanya`da büyük yapı tasarruf sandıkları ise örneğin BHW Bausparkasse AG, LBS ve Wüstenrot Bausparkasse AG.

Özel Vazifeli Bankalar (Banken mit Sonderaufgaben)

Özel vazifelere üstlenen, devlet veya eyalet tarafından kurulan bankalar ise örneğin Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), Landwirtschaftliche Rentenbank, AKA Ausfuhrkreditgesellschaft mbH. Faaliyet alanları içinde en önemli görev ise devletsel ekonomik teşviğidir. Bunun için çok çeşit kredi programlarına sahiptir.

Alman Bankalar

ABN Amro Bank Commerzbank comdirect Bank Creditplus Bank
Deutsche Bank easyCredit Teambank GE Money Bank Hannoversche Volksbank
Hanseatic Bank ING DIBA KarstadtQuelle Netbank
Rabobank Santander Consumer Bank Schwäbische Bank SEB AG
Targo Bank Volksbank Westlb AG Wüstenrot

Türk Bankalar

Federal Almanya`da Türk bankaları mevduat kredi müessesi olarak iş faaliyeti görüyor. Almanya`nın Bankalar ve Finans kurumları denetim organizasyonu olan BAFIN`e (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) göre Almanya`da mevduat kredi bankası olarak işlem yapan Türk bankaları ise:

Akbank AG OYAK ANKER Bank GmbH
İşbank GmbH ZIRAAT BANK International AG

Bankaların İktisadi Fonksiyonları

Yüksek dereceli iş bölümlü modern ulusal ekonomilerde her gün sayısız takas vakaları gerçekleşir. Bu ürün ve hizmet takasları genelde parayla yapılır. Tıpkı kan dolaşımı gibi ürün ve para akımında her an hareketde ve bu hareketlilik içinde bir sektörden diğer sektöre akar. Bunun için ulusal ekonomide bankalar özel bir aracı göreve sahiplerdir.

Mevduat ve Kredi Verme

Bankalar yatırılan tasarruf mevduatlara faiz veriyor, kredi alanlar ise bankaya faiz ödemek zorunda. Bankalar bu konuda paranın yeniden dağıtımından para kazanıyor, çünkü genelde kredi faizleri mevduat faizlerinden yüksek olur. Alacaklar faizin kredi faizlerinden düşük olması bankaların gelir ve kazanç kaynağıdır.

Konuya İlgin Bağlantılar

Para bölümünde sunduğumuz diğer konular

Ayrıca Bakınız

Yakın kategorilerin konuları:

Bize Ulaşın

Arzettiğiniz yorum veya başka konular var ise lütfen bize yazın.