İPUCU.de - sigorta

Sigorta Hizmetleri

Almanya´da yaşayan toplum bireysel olarak dünyada en fazla sigortanlanmış bir bölge. Bu nedenle sigortacılar büyük seçenekler sunuyorlar. Bizim ele aldığımız konular: Araba sigortası, sorumluluk sigortaları, sağlık sigortası, önlem sigortası ve bunları kıyaslayan ve hesaplayan hizmetler. Almanya vatandaşı korumak amacıyla zorunlu sigortalar yasa ile belirlenmiştir.

Araba Sigorta

Arabanın güncel hayatta önemli bir yer tutması sigortasınında önemini belirliyor. Şirketlerin fazla kâr payı olmasada, kendisini müşterilerine tanıtım imkânı olarak görüyorlar. İnternet üzeri fiyatlar kolaylıkla kıyaslandığı için müşteri burada kendisi hesaplayarak bir sonuca varabiliyor. Sitemizde kolay ve kısa zamanda hesaplayabileceğiniz sitelerden, piyasada diğer tanınmış sigorta sunucularını bilgilerinize sunuyoruz.

Sağlık Sigorta

Son yıllarda giderek önemi anlaşılan bir sigorta bölümü. Bunlardan sadece biri: Hastalık durumunda ya da uzun süre raporlu olarak iş görememe durumunda devreye ek sağlık sigorta hizmeti girmesiyle olabilcek maaş kesintilerini takviye ediyor. İş adamlarına gittikçe ucuzlayan özel sağlık sigortaları ve Türkiyede tatil için olasıl hastalığa veya kazaya karşı yurtdışı sağlık sigortası sunucuları sitemizde yer bulmaktadır.

Sorumluluk

Küçük zararların bazen baş ağrıttığını bizler biliyoruz. Küçük bir ihmal sonucu hesabını yapamayacağımız bir meblağ ortaya çıkabiliyor. Bizde bu sigorta bölümündede tüketici sigorta ürünlerine ağırlık veriyoruz. Bunlar kişiye özel veya tüm aileye kombi hizmet olarak ayrılıyor. Çeşitli hizmetlere göre internetten araştırdığımız sunucuların en iyilerini sitemizde okuyucularımıza sunuyoruz.

Önlem Sigorta

Umulmadık durumlara karşı finansal önlem almak kişiyi zor anlarda sorunlarını çözmek adına hafifletebilir. Devletin desteklediği sigorta gelecekte yetmeyebilir, misal emeklilikte. Bunlara karşı özel önlem almak mümkündür. Kaza sigortası, hayat sigortası ve emeklilik gibi piyasada bulunan bir çok şirket arasından araştırdığımız ve sunmuş oldukları hizmetlerle öne çıkan sunucuları tanıtıyoruz.

Sigorta Kıyaslama

Bir çok şirketin bulunduğu sigorta piyasasında neredeyse her şeyi sigortalama imkânı var. Aranacak ve ihtiyacı en iyi bir şekilde karşılayacak, güvenilebilir sigorta şirketine nasıl ulaşılır diye soranlar için bütün sigorta şirketlerini ürünleriyle mercek altına alıp kıyaslayan siteleri sunuyoruz. Fiyatları ve hizmetleri karşılaştırma, internette sigorta hesaplama yolu ile sunulmaktadır.

Almanya’da Sigorta

Sigortacılık internet üzrerinden tam sigorta (Vollversicherung) veya ilave sigorta (Zusatz­versicherung) olarak sunuluyor. Büyük ve tanınmış firmalardan hariç internet kanalından kendisini özelleştirmiş sigortacılar bulunmaktadır. Lokal ofislerden ve yüksek reklam masraflardan kaçınarak müşterilerine oldukça ekonomik fiyatlarda ürünler sunuyorlar. Site olarak bu sigortacıları araştırdık, kıyasladık ve okuyucularımıza takdim ediyoruz.

Sigorta Şirketleri

Almanya´da şu anda 1500 üzerinde sigorta şirketi hizmet sunmaktadır. Aşağıdaki tabela aylık kısa olarak Almanya piyasasındaki sigorta şirketlerinin bir görünümünü sunuyor.

Allianz AXA Barmenia Concordia Continentale
Cosmos Debeka DBV DEVK Europäische
Generali Gerling Gothaer Hamburg Mannheimer HDI
HUK Coburg LVM Nürnberger Provinzial R+V
Signal VHV Victoria Volksfürsorge Zürich

Tüm şirketlerin listesi federal kurumun iş yapan şirketler ile ilgili cetvelinden (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) alınabilir. Sigorta şirketlerinin durumları yasanın belirlemiş olduğu sahada (Versicherungsvertragsgesetz (VVG)) ve devlet tarafında yapılan kontrollerde (Versicherungs­aufsichtsgesetz (VAG)) açık olarak belirlenmiştir. Örneğin: Sigorta kontrol kurumu herhangi bir sigorta şirketinin geçerli iznini değerlendirir.

Sosyal Sigortalar

Almanya’da sosyal sigortalar sistemi çok derinleşmiş ve geliştirilmiş konumdadır. İşçi ve memur kısmı kazandığı her paradan yasal olarak belirli bir payı sevk etmek zorundadır. Bunlar:

  • Emeklilik Sigortası
  • İşsizlik Sigortası
  • Sağlık Sigortası
  • Bakım Sigortası

Ücretler kazanılan gelire göre ödenir ve direkt maaştan çekilir. Devlet tarafından belirlenen miktar yarısı işçiden ve yarısıda işverenden hastalık kasasına ödenir. Buradan sağlık sigortaları kendi paylarını alıp kalanı diğer ilgili kurumlara gönderir. Sağlık sigortasında aile mensupları otomatikmen sigortalıdır. Bu sistem para biriktirmeye benzer. İhtiyaç anı geldiğinde vatandaş bu sigortalardan faydalanabiliyor, biriktirmiş kredisi olamasa dahil.

Sigorta Kategorileri

Sigorta hizmetleri değişik kategorilere ayırmak mümkün. Sitemizde bireysel sigortalara ağırlık verdiğimiz için aşağıdaki sisteme göre ayırmak mantıklı olur:

  • Mal Sigortaları (Sacherversicherungen)
  • Kişisel Sigortalar (Personenversicherungen)

Kişisel sigortalar; hayat sigortası, sağlık sigortası ve kaza sigortası olarak üç bölümde ele alınıyor. Mal sigortaları bölümünde mal ve servet sigortaları hesaplanmaktadır; Mali mesuliyet sigortası (Haftpflichtversicherung) ve Hukuki bir davadan doğacak mali kayıplara karşı sigorta (Rechtsschutzversicherung).

Konuya İlgin Bağlantılar

Sigorta bölümde sunduğumuz diğer kategoriler: Araba Sigortası, Sorumluluk Sigortası, Önlem Sigortası, Sağlık Sigortası ve Sigorta Kıyaslama.

Bize Ulaşın

Arzettiğiniz başka bölümler var ise lütfen bize yazın