İPUCU.de - sigorta

Kısmi Kasko (Teilkasko)

Zarar verme, kullanılmaz hale getirme, arabanın kaybolmasında, arabanın özel aksesuarlarına olası bir zararda kısmi kasko sigortası müdehale eder. Kısmi kasko dahilinde arabanın hasarsızlık indirimi değil, bizzat kendisi bulunur. Oluşabilecek hasarlarda sigortalı tarafından üstlenilecek iştirak payı tercihe bırakılır. İştirak payı 0,- 500,- Euro’ya kadar tercih edilebilir.

DA Direkt Kısmi Kasko Sigorta

  • İnternet üzeri sözleşmeye 5% indirim
  • 3 dakikada sigorta primi hesaplama
  • Dikkatsizlik sonucu kazalar sorun yapılmıyor