İPUCU.de - sigorta

Sağlık Sigortası

Hastalık sigortası olarakda adlandırılan bu kategori, Almanya’da çok önem arzediyor. Her vatandaş ister istemez devlet tarafından sigortalanır ve hastalıklar, muayeneler ve amaliyatlar devlet sigorta kurumlarından karşılanır. Sağlık Sigortacılık genel olarak iki bölüme ayrılır: Yasal Sağlık Sigortaları ve Özel Sağlık Sigortaları. Sitemizde özel sektöre daha fazla ağırlık veriyoruz.

Özel Sağlık

Kendilerini özel sağlık sigortasıyla korumaya alabilecekler grubuna memurlar, kendi hesabına çalışanlar, serbest meslek sahipleri, aylık brüt geliri 4.170 Euro üzerinde olan işçiler ve yasal sigortalardan muafiyeti olan yüksek okul öğrencileri olarak sıralayabiliriz. Özel sigortalar genel olarak uygun bir format kataloğuyla hizmet veriyor. Muayene ücretleri sigortalıdan daha sonraki zamanlarda talep ediliyor. Özel sigortaların avantajları arasında sıralayabileceğimiz hizmetlerin başında, hastanede özel odalardan istifade etme, doktorlarda muayene sırası beklememe olarak adlandırabiliriz.

Ek Sağlık

Yasal sigortalar gün begün sunmuş oldukları hizmetleri kısıyorlar. Bu durumda özel ek sağlık sigortası oluşabilecek eksiklikleri tamamlıyor ve yüksek oranda oluşabilecek masrafları karşılıyor. Bilhassa diş muayene sunuçlarında diş protez gibi takviyelerde masrafları karşılama bakımından özel ek sağlık sigortası çok yararlı oluyor. Küçük yaşta ve özürlü değilseniz, yasal sigortalar bu masrafları karşılamamaktadır. Bu açığı özel ek sağlık sigortasıyla kapatırsınız.

Yurtdışı Sağlık

Dinlenme ve tatil günlerinde kimse kaza ve hastalıkları düşünmek istemez. Bu nedenle tatilini yurt dışında geçirmeyi düşünenler yurt dışı sağlık sigortasını ihmal etmemelidirler. Oluşabilecek sorunları bu sigorta ile bertaraf ederek canınızın boş yere sıkılmasını önlersiniz. Yurtdışı sağlık sigortası yapılırken yurt dışında ne kadar kalınacağı mutlaka sigorta şirketine bildirilmelidir. Böylece yüksek sigorta piriminden tasarruf edilmiş olunur. Fiyatlar yıllık 20 Euro’dan itibaren başlar.

Almanya’da Yasal Sağlık Sigortası

Yasal sigortaların verecekleri hizmet sınırı ve bundan yararlanacaklar sosyal güvenlik yasasında belirtilmiştir. Yasal sağlık sigortası, bakım sigortası, kaza sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası Almanya´daki beşli sigorta sistemini oluşturur. Her vatandaş otomatikman zorunlu sigortalıdır. Yasal sağlık sigortası kesintileri çalışma durumunda işveren ile işçi arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Günümüzde 200 den fazla yasal sigorta kurumunda yaklaşık olarak 70 milyon insan sigortalı durumundadır. Tüm kurumların verecekleri hizmet çerçevesi yasal olarak belirtildiğinden detaylarda en fazla 5% farklılık göstermektedir. Tüm hastaların eşit şekilde tıbbi yardım alması (kaza, ameliyat masrafları, gebelik gibi durumlar) ne kadar aylık sigorta pirimi ödediğine bakılmaksızın yasal sağlık sigortasında belirlenmiştir.

Özel Sağlık Sigortası

Yasal sağlık sigortası şahısların hastalık durumlarına bakmaksızın sigortalamakla yükümlüyken, özel sağlık sigortası, sigortasını üstleneceği şahsı seçme yetkisine sahiptir. Çalışan olarak özel sigortaya geçmek isteyenlerin aylık brüt gelirin 4.170 Euro üzeri olmasını dikkate almaları gerekmektedir. Kendi hesabına çalışanlar ve serbest meslek sahipleri bu konumun dışında kalıyorlar. Herkes sigorta edecek kararı kendisi verme hakkına sahiptir. Özel sağlık sigorta kıyaslamalarında aylık sigorta pirimi yerine, şahsın yaşı, cinsiyeti, hangi sağlık durumunda olduğu belirleyicidir.

Konuya İlgin Bağlantılar

Sigorta bölümdeki sunduğumuz diğer konular: Araba Sigortası, Sorumluluk Sigorataları, Önlem Sigoratları ve Sigorta Kıyaslama.

Ayrıca Bakınız

Bize Ulaşın

Arzettiğiniz başka bölümler var ise lütfen bize yazın.